SKŁADOWANIE

W składowaniu towarów decydującym czynnikiem jest jakość. W P&B z powodzeniem łączymy bogate doświadczenie i nowoczesne wyposażenie.

  • Nasze powierzchnie magazynowe są projektowane według nowoczesnych kryteriów i są przez nas stale utrzymywane.
  • Operacje przeładunkowe na towarach naszych Klientów przeprowadzane są z użyciem najnowocześniejszych urządzeń
  • a składowanie, za które odpowiedzialni są doświadczeni pracownicy naszej firmy, odbywa się w kartonach i dużych skrzyniach
  • Nasze hale są podzielone na różne części, dzięki czemu możemy zapewnić optymalną przestrzeń, jakiej potrzebują tymczasowo składowane towary
  • Wszystkie przychodzące towary są rejestrowane w najnowocześniejszych systemach

Ludzie

Adam Watzlawczyk

Przed laty przyjechał z Polski do Hamburga i już od ponad dziesięciu lat pracuje jako magazynier w P&B. W czasie wolnym od pracy lubi czytać i słuchać muzyki.