PRZEDSIĘBIORSTWO

Sukces tego przedsiębiorstwa to zasługa nie tylko naszych wyjątkowych pracowników, ale także stosowaniu nowoczesnych systemów obróbki danych.

  • System gospodarowania towarami dla działu Herbata
  • Magazynowy System Informatyczny dla stacji pakowania kontenerów
  • Interfejsy dla połączeń EDI klienta
  • Połączenie z ATLAS (zautomatyzowany system taryfowy i lokalny system odpraw celnych)
  • Klienci mogą w dowolnym momencie sprawdzić status celny składowanych u nas towarów
  • Dzięki portowym systemom telematycznym w Hamburgu i Bremie jesteśmy połączeni w sieć z lokalnymi systemami gospodarki portowej.

W sierpniu 2016 r. P&B otrzymał licencję AEO-F jako upoważniony przedsiębiorca.

„Jesteśmy dzisiaj także dumni z faktu, że odnosimy sukcesy świadcząc usługi na rzecz naszych Klientów pracując w firmie solidnej i niezależnej i o ugruntowanej pozycji.“

Dzięki naszym specjalistycznym pracownikom, z których większość pracuje w firmie od wielu lat, możemy zaoferować naszym klientom dużą elastyczność i orientację na rozwiązania pod hasłem Supply Chain Management, co między innymi obniża koszty usług logistycznych. Jedną z naszych pełnych usług jest dostarczenie kompletnej dokumentacji.

Ludzie

Manuela Kneeser

Pracuje w przedsiębiorstwie od 7 lat jako specjalistka ds. eksportu. Uwielbia tatuaże i chętnie chodzi z mężem i córką na koncerty rokowe, kocha także dobrą i przyjazną atmosferę panującą w zakładzie pracy.