DOKUMENTY PRZEWOZOWE ŁADUNKU

Wydanie do odbioru Import

 • Zasadniczo przeciwko wyłączeniom
 • Za okazaniem A18 jako podstawy rozliczenia opłat za składowanie
 • Standardowo wydanie następuje przy identycznym stanie, jaki zastano przy wypakowywaniu towaru. Bez zlecenia nie są przeprowadzane działania naprawcze (z wyjątkiem towarów niebezpiecznych)
 • Towary niepaletyzowane będą pakowane na europalety wymienne podczas rozpakowywania, jeśli to możliwe, w celu przeładunku. Możliwa jest wymiana palety kawałek po kawałku
 • Palety/Paczki umieszczane są przez nasz personel za pomocą wózków widłowych na powierzchni ładownej pojazdu ciężarowego
 • W przypadku uszkodzenia towaru kierowca może otrzymać raport o stanie towaru. W razie potrzeby zawartość można sprawdzić w obecności kierowcy. Zarówno raport o stanie, jak i określenie treści są usługami specjalnymi z kosztami.
 • Klient jest odpowiedzialny za dopełnienie formalności celnych przed dostawą. Z reguły ciężar spoczywający na opiekunie jest odciążany przed przejęciem towaru.
 • Pojazdy ciężarowe odprawiane są w takiej kolejności, w jakiej przyjechały. Odprawa następuje bez gwarancji terminu. Odprawa odbywa się w godzinach między 06.30 a 15.00, przy czym pojazdy ciężarowe, które chcą przejąć kompletne ładunki, muszą pojawić się do godz. 13.00 i kierowca musi przedłożyć kompletną dokumentację

Dostarczanie do składu Export

 • Przed dostarczeniem przesyłki do składu wymagane jest przesłanie do P&B formularza A08 drogą mailową
 • Kierowca samochodu ciężarowego musi złożyć formularz A08 lub inny dokument, z którego wyprowadzony jest numer rezerwacji przesyłki, która ma być dostarczona
 • Bez numeru rezerwacji wyładunek nie jest możliwy
 • P&B tworzy kwit dostawy dla każdego numeru rezerwacji. Dopiero wtedy kierowca otrzymuje potwierdzenie dostawy. Wszelkie ustalenia wykorzystane do kontroli interfejsu są również odnotowywane na dowodzie dostawy
 • P&B dokłada starań, aby wyładunek odbywały się w odpowiednich terminach. Nie ustala się gwarantowanych ram czasowych