PACKOWANIE

Opakowanie Państwa towarów powinno być zawsze dostosowane do zamierzonego zastosowania.

Poprzednio powszechny termin „opakowanie nadające się do żeglugi” opisuje środki, które były konieczne do spełnienia wymogów ochrony pakowanych towarów, biorąc pod uwagę następujące kwestie

  • Rodzaj transportu
  • Czas trwania podróży i planowane przeładunki
  • zamierzone tymczasowe składowanie
  • warunki klimatyczne podczas transportu lub w kraju przeznaczenia

środki te dotyczyły z reguły przeładunku w konwencjonalnym transporcie morskim, który dzisiaj stanowi wyjątek. W dzisiejszych czasach przeładunek odbywa się w kontenerach przeznaczonych do transportu morskiego. Z tego względu pakowanie do transportu morskiego nie musi już bezwzględnie spełniać norm HPE (niemieckiego stowarzyszenia opakowań drewnianych, palet oraz opakowań eksportowych), a zamiast tego wystarcza pakowanie dostosowane do obciążeń związanych z danym transportem. Może to być np. takie pakowanie, jakie przewidziane jest przy transporcie pojazdem ciężarowym.

Standardowo dysponujemy opakowaniami ratunkowymi. Ponadto nasi specjaliści od opakowań mogą naprawić wady opakowania lub uszkodzenia przed załadunkiem.

Ludzie

Koffi Dossou

Urodzony w Togo, Koffi znalazł swój dom w Niemczech 21 lat temu. Od czterech lat pracuje dla P&B jako kierowca wózka widłowego, sztaugując towary do importu i eksportu. W wolnym czasie jest człowiekiem rodzinnym, lubi jeździć na rowerze z żoną i dwójką dzieci i jest wielkim fanem piłki nożnej.