INFORMACJE DOT. CŁA

Dostawa TOWARÓW CELNYCH

  • W przypadku, gdy dostarczany jest towar celny, kierowca jest zobowiązany okazać odpowiednią dokumentację celną zgłaszając się w dziale załadunkowym. Jeśli tego nie zrobi, przesyłka zostaje nadana jako produkt wspólnotowy!
  • P&B jest upoważnionym odbiorcą i z zasady może rozładowywać towary celne bez bezpośredniego nadzoru organów celnych
  • P&B zobowiązana jest skontrolować tożsamość towaru po wyładowaniu. Odstępstwa z zasady wymagają „zgłoszenia o niezgodności“, które może spowodować dalsze opóźnienia
  • W ramach procedury składowania tymczasowego towary mogą być składowane maksymalnie przez 90 dni. Następnie należy wszcząć kolejną zatwierdzoną procedurę celną. Klient zostanie o tym poinformowany w odpowiednim czasie i poproszony o instrukcje.

Licencja jako upoważniony odbiorca tutaj: Towary wyłączone

Licencja nie obejmuje następujących towarów

  • (1) opatrzone zgłoszeniem wywozowym dla celów zwrotu kosztów lub egzemplarzem kontrolnym T5, o ile nie zostanie ustalone inaczej, lub
  • (2) przejmowane przez spółkę linii kolejowych w uproszczonej procedurze wysyłkowej w transporcie kolejowym lub w transporcie wielkokontenerowym z listem przewozowym CIM lub wykazem zdawczym TR

Pozostałe wyjątki:

  • (3) towary przewożone w procedurach z wykorzystaniem karnetów TIR
  • (4) towary, dla których wymagane są składy podatkowe
    (napoje alkoholowe niedopuszczone do konsumpcji)