Dostawa/Odbiór

Aby zapewnić płynny przebieg transferu towarów oraz możliwie jak najkrótszy czas postoju samochodów ciężarowych, należy podczas dostawy towarów do naszego magazynu oraz ich odbioru przestrzegać kilku podstawowych zasad.

Na podstronach „Informacje dot. cła“ oraz „Dokumentacja przewozowa“ uzyskają Państwo odpowiednie informacje, które pomogą Państwu skrócić czas postoju do minimum.